Otago Senior Interclub (3)

Event Details

Sun 18 Jan
Brighton SLSC, 758 Brighton Road, Ocean View, Southern - Otago

Event Contact:

Sam Clutterbuck

Tel: 0274 571 010

Email: sam.clutterbuck@surflifesaving.org.nz

Map
<p>Event Registration:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8:30am<br /> Team Managers Briefing: &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8:45am<br /> Start Time:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9:00am<br /> Low Tide:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 9:21am<br /> High Tide:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2:51pm</p> <p><strong>Further Information:&nbsp;</strong> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</p> <p>Sam Clutterbuck<br /> M: 0274571010<br /> E: <a href="mailto:sam.clutterbuck@surflifesaving.org.nz">sam.clutterbuck@surflifesaving.org.nz</a></p> <p><strong>Programme:</strong></p> <p>Beach Flags (Snr, Jnr)</p> <p>Beach Sprints (Snr, Jnr)</p> <p>Beach Relay (Snr, Jnr)</p> <p>Craft Race (Canoe, Board or Ski) to Ocean View (flag on beach) and Back</p> <p>Board Race (A,B,C)</p> <p>Ski Race (Snr, Jnr)</p> <p>Canoe Race (U19, O)</p> <p>Surf Race (Snr, Jnr)</p> <p>Board Race (Snr, Jnr)</p> <p>Ski Race (Snr, Jnr)</p> <p>Canoe Race (U19, O)</p> <p>Taplin/Ironman (Snr, Jnr)</p> <h4>Download the event flyer <a href="/media/478654/senior-interclub-3-brighton.pdf">here</a> (pdf, 127kb)</h4> <p class="Default"><span style="line-height: 1.4em; font-size: 10px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></p> <p><span>&nbsp;</span></p> Sport

Description

Event Registration:                             8:30am
Team Managers Briefing:                   8:45am
Start Time:                                          9:00am
Low Tide:                                            9:21am
High Tide:                                            2:51pm

Further Information:                           

Sam Clutterbuck
M: 0274571010
E: sam.clutterbuck@surflifesaving.org.nz

Programme:

Beach Flags (Snr, Jnr)

Beach Sprints (Snr, Jnr)

Beach Relay (Snr, Jnr)

Craft Race (Canoe, Board or Ski) to Ocean View (flag on beach) and Back

Board Race (A,B,C)

Ski Race (Snr, Jnr)

Canoe Race (U19, O)

Surf Race (Snr, Jnr)

Board Race (Snr, Jnr)

Ski Race (Snr, Jnr)

Canoe Race (U19, O)

Taplin/Ironman (Snr, Jnr)

Download the event flyer here (pdf, 127kb)